Máy xịt rửa HRX

HD-813AL

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,400 W
 • Áp lực phun tối đa: 100 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 6.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 9.8 / 10.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:

2.275.000 ₫

HRX916

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,600 W
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 9.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 10.1 Kg/ 13.6 Kg
 • Bảo hành: 08 tháng
 • Giá bán:
2.405.000 ₫
3.450.000 ₫

HRX915

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,500 W
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 8.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 11.0 Kg/ 13.6 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.340.000 ₫
2.405.000 ₫

Thunder HRX816

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,600 W
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 9.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 10.1 / 13.6 Kg
 • Bảo hành: 08 tháng
 • Giá bán:
2.313.000 ₫
2.900.000 ₫

HRX815

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,500 W
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 8.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 10.0 Kg/ 13.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.188.000 ₫
2.250.000 ₫

HRX713

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,300 W
 • Áp lực phun tối đa: 110 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 7.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 10.0 Kg/ 11.7 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.872.000 ₫
1.920.000 ₫

HRC-918

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,800 W
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 9.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 8 mét
 • N.W./G.W.: 11.7 Kg/ 14.3 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.405.000 ₫
Máy xịt rửa AH

AH-130

 • Mô tơ: Chổi than, chống giật
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,600 W
 • Áp lực phun tối đa: 130 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 6.5 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 5 mét
 • N.W./G.W.: 8.3 Kg / 9.3 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.438.000 ₫
2.750.000 ₫

AH-100

 • Mô tơ: Chổi than, chống giật
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,400 W
 • Áp lực phun tối đa: 100 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 6.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 5 mét
 • N.W./G.W.: 5.6 Kg / 6.2 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.875.000 ₫

AH-100N

 • Mô tơ: Chổi than, chống giật
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1,400 W
 • Áp lực phun tối đa: 100 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 6.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 5 mét
 • N.W./G.W.: 5.6 Kg / 6.2 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.850.000 ₫
Máy xịt rửa công nghiệp

HD1012-25A

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 2,400 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 10.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 10 mét
 • N.W./G.W.: 25.0 Kg /32.5 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
9.000.000 ₫

HD1115-30A

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 3,000 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 120 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 15.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 15 mét
 • N.W./G.W.: 57.0 Kg /67.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
15.250.000 ₫

HD1515-40T

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 380 V - 50 Hz
 • Công suất: 4,000 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 160 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 15.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 15 mét
 • N.W./G.W.: 60.0 Kg /70.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
15.000.000 ₫

HD2017-55T

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 380 V - 50 Hz
 • Công suất: 5,500 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 210 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 17.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 15 mét
 • N.W./G.W.: 73.0 Kg /92.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
19.500.000 ₫

HD2518-75T

 • Mô tơ: Cảm ứng từ
 • Điện áp: 380 V - 50 Hz
 • Công suất: 7,500 W
 • Vòng tua: 1,440 vòng/ phút
 • Áp lực phun tối đa: 260 Bar
 • Lưu lượng tối đa: 18.0 lít/phút
 • Chiều dài dây phun: 15 mét
 • N.W./G.W.: 85.0 Kg /106.5 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

22.400.000 ₫