Máy đầm cóc

HT-84

 • Động cơ: HYUNDAI HD-12
 • Công suất: 3.0kW/4.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 83.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:

22.800.000 ₫

HT-72

 • Động cơ: HYUNDAI HD-12
 • Công suất: 3.0kW / 4.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 79 Kg
 • bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
22.560.000 ₫

HT-72FW

 • Động cơ: Robin EH12
 • Công suất: 3.0kW / 4.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 79.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
33.600.000 ₫

HT-55L

 • Động cơ: ROBIN EH09
 • Công suất: 2.2kW/3.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 67.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:

28.800.000 ₫
Máy cắt bê tông

HCD-218VDX

 • Động cơ: ROBIN EX40
 • Công suất: 10.3kW/ 14.0HP
 • Độ sâu cắt tối đa: 20 cm
 • Kích thước lưỡi cắt: 35-50 cm
 • Trọng lượng: 130.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
28.600.000 ₫

HCD-216V

 • Động cơ: ROBIN EX27
 • Công suất: 6.6kW/ 9.0HP
 • Độ sâu cắt tối đa: 11 cm
 • Kích thước lưỡi cắt: 30-40 cm
 • Trọng lượng: 98.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:

13.200.000 ₫
Khung máy đầm dùi

HE-5BE

 • Động cơ: ROBIN EX17
 • Công suất: 4.2kW/6.0HP
 • Trọng lượng tịnh: 23.0 Kg
 • Trọng lượng: 23.5 kg
 • Thời gian bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
6.110.000 ₫