Máy đầm cóc

HT-84

 • Động cơ: HYUNDAI HD-12
 • Công suất: 3.0kW/4.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 83.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:

22.800.000 ₫

HT-72

 • Động cơ: HYUNDAI HD-12
 • Công suất: 3.0kW / 4.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 79 Kg
 • bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
22.560.000 ₫

HT-72FW

 • Động cơ: Robin EH12
 • Công suất: 3.0kW / 4.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 79.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
33.600.000 ₫

HT-55L

 • Động cơ: ROBIN EH09
 • Công suất: 2.2kW/3.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 67.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:

28.800.000 ₫
Máy cắt bê tông

HCD-218VDX

 • Động cơ: ROBIN EX40
 • Công suất: 10.3kW/ 14.0HP
 • Độ sâu cắt tối đa: 20 cm
 • Kích thước lưỡi cắt: 35-50 cm
 • Trọng lượng: 130.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
28.600.000 ₫

HCD-216V

 • Động cơ: ROBIN EX27
 • Công suất: 6.6kW/ 9.0HP
 • Độ sâu cắt tối đa: 11 cm
 • Kích thước lưỡi cắt: 30-40 cm
 • Trọng lượng: 98.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:

13.200.000 ₫
Khung máy đầm dùi

HE-5BE

 • Động cơ: ROBIN EX17
 • Công suất: 4.2kW/6.0HP
 • Trọng lượng tịnh: 23.0 Kg
 • Trọng lượng: 23.5 kg
 • Thời gian bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
6.110.000 ₫
Bàn cắt gạch

HCG1-060

 • Khả năng cắt:
  + Chiều dài cắt: 400-600 mm
  + Độ dày cắt: 7-16 mm
 • Độ bền lưỡi cắt: 1,000 m
 • Kích thước bệ cắt (DxR): 74.4 x 20 cm
 • Kích thước bao bì (DxRxC): 84 x 25.5 x 18 cm
 • N.W./G.W.: 6.9 kg / 7.6 kg
 • Bảo hành:
 • Giá bán:
1.188.000 ₫

HCG1-080

 • Khả năng cắt:
  + Chiều dài cắt: 600-800mm
  + Độ dày cắt: 7-16 mm
 • Độ bền lưỡi cắt: 1,000 m
 • Kích thước bệ cắt (DxR): 94.4 x 20 cm
 • Kích thước bao bì (DxRxC): 105.5 x 25.5 x 18 cm
 • N.W./G.W.:  8.1 kg / 9.1 kg
 • Bảo hành:
 • Giá bán:
1.380.000 ₫

HCG1-100

 • Khả năng cắt:
  + Chiều dài cắt: 800-1,000 mm
  + Độ dày cắt: 7-16 mm
 • Độ bền lưỡi cắt: 1,000 m
 • Kích thước bệ cắt (DxR): 114.4 x 20 cm
 • Kích thước bao bì (DxRxC): 126.5 x 25.5 x 18 cm
 • N.W./G.W.: 9.5 kg / 10.5 kg
 • Bảo hành:
 • Giá bán:
1.668.000 ₫

HCG6-060

 • Khả năng cắt:
  + Chiều dài cắt: 400-600 mm
  + Độ dày cắt: 7-16 mm
 • Độ bền lưỡi cắt: 10,000 m
 • Kích thước bệ cắt (DxR): 81.5 x 20 cm
 • Kích thước bao bì (DxRxC): 91.5 x  25.5 x 22.5 cm
 • N.W./G.W.: 7.9 kg / 8.7 kg
 • Bảo hành:
 • Giá bán:
1.860.000 ₫

HCG6-080

 • Khả năng cắt:
  + Chiều dài cắt: 600-800 mm
  + Độ dày cắt: 7-16 mm
 • Độ bền lưỡi cắt: 10,000 m
 • Kích thước bệ cắt (DxR): 102.5 x 20 cm
 • Kích thước bao bì (DxRxC): 111 x 25.5 x 22.5 cm
 • N.W./G.W.: 8.9 kg / 10.0 kg
 • Bảo hành:
 • Giá bán:
2.064.000 ₫

HCG6-100

 • Khả năng cắt:
  + Chiều dài cắt: 800-1,000 mm
  + Độ dày cắt: 7-16 mm
 • Độ bền lưỡi cắt: 10,000 m
 • Kích thước bệ cắt (DxR): 123.5 x 20 cm
 • Kích thước bao bì (DxRxC): 131 x 25.5 x 22.5 cm
 • N.W./G.W.: 11.0 kg / 12.0 kg
 • Bảo hành:
 • Giá bán:
2.376.000 ₫