Máy đầm cóc

HT-84

 • Động cơ: HYUNDAI HD-12
 • Công suất: 3.0kW/4.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 83.0 Kg
 • Giá bán:

Liên hệ

HT-72

 • Động cơ: HYUNDAI HD-12
 • Công suất: 3.0kW / 4.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 79 Kg
 • Giá bán:
Liên hệ

HT-72FW

 • Động cơ: Robin EH12
 • Công suất: 3.0kW / 4.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 79.0 Kg
 • Giá bán:
Liên hệ

HT-55L

 • Động cơ: ROBIN EH09
 • Công suất: 2.2kW/3.0HP
 • Tần số đập: 650-695 lần/phút
 • Biên độ đầm: 40-85 mm
 • Trọng lượng: 67.0 Kg
 • Giá bán:

Liên hệ
Máy cắt bê tông

HCD-218VDX

 • Động cơ: ROBIN EX40
 • Công suất: 10.3kW/ 14.0HP
 • Độ sâu cắt tối đa: 20 cm
 • Kích thước lưỡi cắt: 35-50 cm
 • Trọng lượng: 130.0 Kg
 • Giá bán:
Liên hệ

HCD-216V

 • Động cơ: ROBIN EX27
 • Công suất: 6.6kW/ 9.0HP
 • Độ sâu cắt tối đa: 11 cm
 • Kích thước lưỡi cắt: 30-40 cm
 • Trọng lượng: 98.0 Kg
 • Giá bán:

Liên hệ
Khung máy đầm dùi

HE-5BE

 • Động cơ: ROBIN EX17
 • Công suất: 4.2kW/6.0HP
 • Trọng lượng tịnh: 23.0 Kg
 • Trọng lượng: 23.5 kg
 • Thời gian bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
Liên hệ
Dây đầm dùi chạy xăng

HS-50

 • Đường kính đầu dùi: 50 mm
 • Chiều dài đầu dùi: 442 mm
 • Chiều dài dây dùi: 6.0m
 • Trọng lượng: 21.0 kg
 • Giá bán:
Liên hệ

HS-70

 • Đường kính đầu dùi: 70 mm
 • Chiều dài đầu dùi: 442 mm
 • Chiều dài dây dùi: 6.0m
 • Trọng lượng: 26.0 kg
 • Giá bán:
Liên hệ

HS-45

 • Đường kính đầu dùi: 45 mm
 • Chiều dài đầu dùi: 442 mm
 • Chiều dài dây dùi: 6.0m
 • Trọng lượng: 20.0 kg
 • Giá bán:
Liên hệ

HS-38

 • Đường kính đầu dùi: 38 mm
 • Chiều dài đầu dùi: 442 mm
 • Chiều dài dây dùi: 6.0m
 • Trọng lượng: 17.0 kg
 • Giá bán:
Liên hệ