Máy nén khí không dầu

AH1-110

 • Công suất: 1.0 HP
 • Lưu lượng: 1410 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 10 Lít
 • Độ ồn: 50 dB
 • N.W./G.W.: 17.0/18.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.628.000 ₫

AH1-124

 • Công suất: 1.0 HP
 • Lưu lượng: 1410 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 24 Lít
 • Độ ồn: 50 dB
 • N.W./G.W.: 20.0/22.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
2.988.000 ₫

AH2-150

 • Công suất: 2.0 HP
 • Lưu lượng: 1410 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 50 Lít
 • Độ ồn: 53 dB
 • N.W./G.W.: 41.0/44.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
6.228.000 ₫

AH3-1100

 • Công suất: 3.0 HP
 • Lưu lượng: 1410 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 100 Lít
 • Độ ồn: 56 dB
 • N.W./G.W.: 66.0/68.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
9.588.000 ₫

AH1-12

 • Công suất: 0.75 HP
 • Lưu lượng: 50 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 12 Lít
 • Trọng lượng: 16.0 Kg
 • Giá bán:
2.690.000 ₫
32.323.232 ₫

AH1-25

 • Công suất: 0.75 HP
 • Lưu lượng: 50 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 25 Lít
 • Trọng lượng: 23.0 Kg
 • Giá bán:
3.065.000 ₫

AH1-35

 • Công suất: 1.0 HP
 • Lưu lượng: 70 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 35 Lít
 • Trọng lượng: 25.0 Kg
 • Giá bán:
3.375.000 ₫
Máy nén khí trực tiếp

AH-1009

 • Công suất: 1.0 HP
 • Vòng tua: 2840 r.p.m
 • Lưu lượng: 80 L/phút
 • Dung tích bình chứa: 9 Lít
 • N.W./G.W.: 18.0/19.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán
2.289.000 ₫

AH-2524

 • Công suất: 2.5 HP
 • Lưu lượng: 120 Lít/phút
 • Vòng tua: 2840 r.p.m
 • Dung tích bình chứa: 24 Lít
 • Trọng lượng: 27.0 Kg
 • Giá bán:
2.634.000 ₫
2.875.000 ₫

AH-3040

 • Công suất: 3.0 HP
 • Lưu lượng: 220 Lít/phút
 • Vòng tua: 2850 r.p.m
 • Dung tích bình chứa: 40 Lít
 • N.W./G.W.: 30.0/35.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
4.589.000 ₫
5.440.000 ₫
Máy nén khí công nghiệp

HD20-120

 • Công suất: 3.0 HP
 • Lưu lượng: 350 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 120 Lít
 • Trọng lượng: 96 Kg
 • Giá bán:
10.400.000 ₫
11.430.000 ₫

HD50-220

 • Công suất: 7.5 HP
 • Lưu lượng: 670 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 220 Lít
 • Trọng lượng: 280 Kg
 • Giá bán:
20.800.000 ₫
22.860.000 ₫

HD75-220

 • Công suất: 10.0 HP
 • Lưu lượng: 1.000 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 220 Lít
 • Trọng lượng: 300 Kg
 • Giá bán:

27.170.000 ₫
29.860.000 ₫

HD100-300

 • Công suất: 15.0 HP
 • Lưu lượng: 1.400 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 300 Lít
 • Trọng lượng: 408 Kg
 • Giá bán:

38.870.000 ₫
42.715.000 ₫

HD150-300

 • Công suất: 20.0 HP
 • Lưu lượng: 1.900 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 300 Lít
 • Trọng lượng: 438 Kg
 • Giá bán:
51.870.000 ₫
57.000.000 ₫

HD10-100

 • Công suất: 3.0 HP
 • Lưu lượng: 250 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 100 Lít
 • Trọng lượng: 86 Kg
 • Giá bán:

8.450.000 ₫
9.290.000 ₫

HD05-70

 • Công suất: 2.0 HP
 • Lưu lượng: 170 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 70 Lít
 • Trọng lượng: 67 Kg
 • Giá bán:

6.500.000 ₫
7.145.000 ₫