Máy nén khí trực tiếp

AH-2524

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 2.0 HP
 • Vòng tua: 2,840 vòng/ phút
 • ĐK pít tông x hành trình: 47 x 38 mm
 • Lưu lượng: 120 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 24 lít
 • N.W./G.W.: 26.0 / 27.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.634.000 ₫
2.875.000 ₫

AH-1009

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 1.0 HP
 • Vòng tua: 2,840 vòng/ phút
 • ĐK pít tông x hành trình: 42 x 32 mm
 • Lưu lượng: 80 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 9 lít
 • N.W./G.W.: 18.0 / 19.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán: 
2.289.000 ₫

AH-3040

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 3.0 HP
 • Vòng tua: 2,840 vòng/ phút
 • ĐK pít tông x hành trình: (42 x 34) mm x 2
 • Lưu lượng: 220 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 40 lít
 • N.W./G.W.: 30.0 / 35.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
4.589.000 ₫
5.440.000 ₫
Máy nén khí công nghiệp

HD20-120

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 3.0 HP
 • Vòng tua: 1,060 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 65 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 250 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 120 lít
 • N.W./G.W.: 96.0 / 106.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
10.400.000 ₫
11.430.000 ₫

HD50-220

 • Điện áp: 380 V/ 50Hz
 • Công suất: 7.5 HP
 • Vòng tua: 710 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 80 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 670 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 220 lít
 • N.W./G.W.: 280.0 / 300.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
20.800.000 ₫
22.860.000 ₫

HD75-220

 • Điện áp: 380 V - 50Hz
 • Công suất: 10.0 HP
 • Vòng tua: 720 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 90 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 1,000 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 220 lít
 • N.W./G.W.: 300.0 / 320.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
27.170.000 ₫
29.860.000 ₫

HD100-300

 • Điện áp: 380 V - 50Hz
 • Công suất: 15.0 HP
 • Vòng tua: 750 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 100 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 1,400 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 300 lít
 • N.W./G.W.: 408.0 / 438.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
38.870.000 ₫
42.715.000 ₫

HD150-300

 • Điện áp: 380 V - 50Hz
 • Công suất: 20.0 HP
 • Vòng tua: 715 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 3 pít tông x 120 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 1,900 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 300 lít
 • N.W./G.W.: 438.0 / 458.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
51.870.000 ₫
57.000.000 ₫

HD10-100

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 3.0 HP
 • Vòng tua: 865 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 2 pít tông x 65 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 250 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 100 lít
 • N.W./G.W.: 86.0 / 95.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
8.450.000 ₫
9.290.000 ₫

HD05-70

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 2.0 HP
 • Vòng tua: 1,135 vòng/ phút
 • Đầu nén khí: 2 pít tông x 51 mm
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Lưu lượng: 170 lít/ phút
 • Dung tích bình khí: 70 lít
 • N.W./G.W.: 67.0 / 75.0 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Giá bán:
6.500.000 ₫
7.145.000 ₫
Máy nén khí không dầu

AH1-110

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 1.0 HP
 • Vòng tua: 1,410 vòng/ phút
 • Độ ồn: 50 dB
 • Lưu lượng: 80 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 10 lít
 • N.W./G.W.: 17.0 / 18.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.628.000 ₫

AH1-124

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
  Công suất: 1.0 HP
  Vòng tua: 1,410 vòng/ phút
  Độ ồn: 50 dB
  Lưu lượng: 80 lít/ phút
  Áp suất làm việc: 8 Bar
  Dung tích bình khí: 24 lít
  N.W./G.W.: 20.0 / 22.0 Kg
  Bảo hành: 06 tháng
  Giá bán:
2.988.000 ₫

AH2-150

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 2.0 HP
 • Vòng tua: 1,410 vòng/ phút
 • Độ ồn: 53 dB
 • Lưu lượng: 160 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 50 lít
 • N.W./G.W.: 41.0 / 44.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
6.228.000 ₫

AH3-1100

 • Điện áp: 220 V - 50Hz
 • Công suất: 3.0 HP
 • Vòng tua: 1,410 vòng/ phút
 • Độ ồn: 56 dB
 • Lưu lượng: 240 lít/ phút
 • Áp suất làm việc: 8 Bar
 • Dung tích bình khí: 100 lít
 • N.W./G.W.: 66.0 / 68.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán: 
9.588.000 ₫