Máy nén khí không dầu

AH1-12

 • Công suất: 0.75 HP
 • Lưu lượng: 50 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 12 Lít
 • Trọng lượng: 16.0 Kg
 • Giá bán:
2.690.000 ₫

AH1-25

 • Công suất: 0.75 HP
 • Lưu lượng: 50 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 25 Lít
 • Trọng lượng: 23.0 Kg
 • Giá bán:
3.065.000 ₫

AH1-35

 • Công suất: 1.0 HP
 • Lưu lượng: 70 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 35 Lít
 • Trọng lượng: 25.0 Kg
 • Giá bán:
3.375.000 ₫
Máy nén khí trực tiếp

AH-1006

 • Công suất: 1.0 HP
 • Lưu lượng: 80 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 6 Lít
 • Trọng lượng: 17.0 Kg
 • Giá bán:
2.565.000 ₫

AH-2524

 • Công suất: 2.5 HP
 • Lưu lượng: 120 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 24 Lít
 • Trọng lượng: 27.0 Kg
 • Giá bán:
2.875.000 ₫

AH-2535

 • Công suất: 2.5 HP
 • Lưu lượng: 120 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 35 Lít
 • Trọng lượng: 31.0 Kg
 • Giá bán:
3.315.000 ₫

AH-3040

 • Công suất: 3.0 HP
 • Lưu lượng: 220 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 40 Lít
 • Trọng lượng: 36.0 Kg
 • Giá bán:
5.440.000 ₫
Máy nén khí công nghiệp

HD20-120

 • Công suất: 3.0 HP
 • Lưu lượng: 350 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 120 Lít
 • Trọng lượng: 96 Kg
 • Giá bán:
11.430.000 ₫

HD50-220

 • Công suất: 7.5 HP
 • Lưu lượng: 670 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 220 Lít
 • Trọng lượng: 280 Kg
 • Giá bán:
22.860.000 ₫

HD75-220

 • Công suất: 10.0 HP
 • Lưu lượng: 1.000 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 220 Lít
 • Trọng lượng: 300 Kg
 • Giá bán:

29.860.000 ₫

HD100-300

 • Công suất: 15.0 HP
 • Lưu lượng: 1.400 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 300 Lít
 • Trọng lượng: 408 Kg
 • Giá bán:

42.715.000 ₫

HD150-300

 • Công suất: 20.0 HP
 • Lưu lượng: 1.900 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 300 Lít
 • Trọng lượng: 438 Kg
 • Giá bán:
57.000.000 ₫

HD10-100

 • Công suất: 3.0 HP
 • Lưu lượng: 250 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 100 Lít
 • Trọng lượng: 86 Kg
 • Giá bán:

9.290.000 ₫

HD05-70

 • Công suất: 2.0 HP
 • Lưu lượng: 170 Lít/phút
 • Dung tích bình chứa: 70 Lít
 • Trọng lượng: 67 Kg
 • Giá bán:

7.145.000 ₫