Máy bơm nước đa năng

HD200

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.2 kW/ 0.3 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 27 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 35 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.08 / 8.7 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.311.000 ₫
1.490.000 ₫

HD200A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.2 kW/ 0.3 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 27 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 35 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.62 / 9.34 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.599.000 ₫
1.850.000 ₫

HD300

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.3 kW/ 0.4 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 30 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 35 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.20 / 8.90 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.403.000 ₫
1.520.000 ₫

HD300A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.3 kW/ 0.4 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 30 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 35 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.80 / 9.56 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.702.000 ₫
1.890.000 ₫

HD400

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.4 kW/ 0.55 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 35 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 41 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 8.56 / 9.20 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.495.000 ₫
1.550.000 ₫

HD400A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.4 kW/ 0.55 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 35 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 41 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 9.22 / 9.90 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
1.795.000 ₫
1.930.000 ₫

HD600A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.6 kW/ 0.8 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 40 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 50 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 11.86 / 12.60 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.093.000 ₫
2.290.000 ₫

HD800A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.8 kW/ 1.1 HP
 • Vòng tua: 2,860 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 25 mm/ 1 inch
 • Cột áp: 45 m
 • Cột hút: 9 m
 • Lưu lượng tối đa: 60 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 12.92 / 13.60 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.243.000 ₫
2.450.000 ₫
Máy bơm nước ly tâm

HD-5B

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 0.8 kW/ 1.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 50 mm/ 2 inch
 • Cột áp: 12 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 350 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 15.5 / 16.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.052.000 ₫

HD-5BM

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.1 kW/ 1.5 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 50 mm/ 2 inch
 • Cột áp: 19 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 400 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 19.0 / 19.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.795.000 ₫

HD-5AM

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.5 kW/ 2.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 50 mm/ 2 inch
 • Cột áp: 21 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 430 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 20.5 / 21.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.903.000 ₫

HD-6C

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.1 kW/ 1.5 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 80 mm/ 3 inch
 • Cột áp: 14 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 850 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 26.0 / 26.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
2.970.000 ₫

HD-6B

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.5 kW/ 2.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 80 mm/ 3 inch
 • Cột áp: 15.5 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1000 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W: 28.0 /28.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
3.632.000 ₫

HD-6BR

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 1.5 kW/ 2.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 100 mm/4 inch
 • Cột áp: 15.5 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1,080 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 32.5 /33.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
3.916.000 ₫

HD-6A

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 2.2 kW/ 3.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 80 mm/3 inch
 • Cột áp: 17 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1,050 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W.: 33.5 /34.0 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
4.038.000 ₫

HD-6AR

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 2.2 kW/ 3.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 100 mm/4 inch
 • Cột áp: 17 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1,150 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W: 34.0 / 34.5 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
4.348.000 ₫

HD-7BR

 • Điện áp: 220 V - 50 Hz
 • Công suất: 3.0 kW/ 4.0 HP
 • Vòng tua: 2,850 vòng/phút
 • Đường kính ống hút, xả: 100 mm/4 inch
 • Cột áp: 20 m
 • Cột hút: 8 m
 • Lưu lượng tối đa: 1,250 lít/ phút
 • Cấp bảo vệ: IP44
 • Lớp cách nhiệt: B
 • N.W/G.W: 39.3 / 39.8 Kg
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Giá bán:
5.927.000 ₫