Máy bơm nước đa năng

HD200

 • Công suất: 0.2kW/0.3Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 25 mm (1")
 • Lưu lượng: 35 Lít/phút
 • Trọng lượng: 8.08 Kg
 • Giá bán:
1.196.000 ₫
1.490.000 ₫

HD200A

 • Công suất: 0.2kW/0.3Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 25 mm (1")
 • Lưu lượng: 35 Lít/phút
 • Trọng lượng: 8.62 Kg
 • Giá bán:
1.484.000 ₫
1.850.000 ₫

HD300

 • Công suất: 0.3kW/0.4Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 25 mm (1")
 • Lưu lượng: 35 Lít/phút
 • Trọng lượng: 8.2 Kg
 • Giá bán:
1.219.000 ₫
1.520.000 ₫

HD300A

 • Công suất: 0.3kW/0.4Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 25 mm (1")
 • Lưu lượng: 35 Lít/phút
 • Trọng lượng: 8.8 Kg
 • Giá bán:
1.518.000 ₫
1.890.000 ₫

HD400

 • Công suất: 0.4kW/0.55Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 25 mm (1")
 • Lưu lượng: 41 Lít/phút
 • Trọng lượng: 8.6 Kg
 • Giá bán:
1.242.000 ₫
1.550.000 ₫

HD400A

 • Công suất: 0.4kW/0.55Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 25 mm (1")
 • Lưu lượng: 41 Lít/phút
 • Trọng lượng: 9.2 Kg
 • Giá bán:
1.553.000 ₫
1.930.000 ₫

HD600A

 • Công suất: 0.6kW/0.8Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 25 mm (1")
 • Lưu lượng: 50 Lít/phút
 • Trọng lượng: 11.9 Kg
 • Giá bán:
1.840.000 ₫
2.290.000 ₫

HD800A

 • Công suất: 0.8 kW/1.1Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 25 mm (1")
 • Lưu lượng: 60 Lít/phút
 • Trọng lượng: 12.9 Kg
 • Giá bán:
1.967.000 ₫
2.450.000 ₫
Máy bơm nước ly tâm

HD-5B

 • Công suất: 0.75kW/1.0Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 50 mm (2")
 • Lưu lượng: 365 Lít/phút
 • Trọng lượng: 15.5 Kg
 • Giá bán:
1.755.000 ₫
2.000.000 ₫

HD-5BM

 • Công suất: 1.1kW/1.5Hp
 • Đường kính ống hút/xả : 50 mm (2")
 • Lưu lượng: 435 Lít/phút
 • Trọng lương: 19.0 Kg
 • Giá bán:
2.295.000 ₫
2.430.000 ₫

HD-5AM

 • Công suất: 1.5kW/2.0Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 50 mm (2")
 • Lưu lượng: 440 Lít/phút
 • Trọng lượng: 20.5 Kg
 • Giá bán:
2.376.000 ₫
2.520.000 ₫

HD-6C

 • Công suất: 1.1kW/1.5Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 80 mm (3")
 • Lưu lượng: 865 Lít/phút
 • Trọng lượng: 26.0 Kg
 • Giá bán:
2.970.000 ₫
3.150.000 ₫

HD-6B

 • Công suất: 1.5kW/2.0Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 80 mm (3")
 • Lưu lượng: 900 Lít/phút
 • Trọng lượng: 28.0 Kg
 • Giá bán:
3.105.000 ₫
3.290.000 ₫

HD-6BR

 • Công suất: 1.5kW/2.0Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 100 mm (4")
 • Lưu lượng: 1.100 Lít/phút
 • Trọng lượng: 32.5 Kg
 • Giá bán:
3.348.000 ₫
3.550.000 ₫

HD-6A

 • Công suất: 2.2kW/3.0Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 80 mm (3")
 • Lưu lượng: 960 Lít/phút
 • Trọng lượng: 33.5 Kg
 • Giá bán:
3.443.000 ₫
3.650.000 ₫

HD-6AR

 • Công suất: 2.2kW/3.0Hp
 • Đường kính ống hút/xả: 100 mm (4")
 • Lưu lượng: 1.100 Lít/phút
 • Trọng lượng: 34.0 Kg
 • Giá bán:
3.686.000 ₫
3.900.000 ₫