Đầu bơm

HD-22

 • Công suất: 1.0 HP
 • Lưu lượng: 18 Lít/phút
 • Trọng lượng: 10.6 Kg
 • Giá bán:
2.520.000 ₫

HD-26

 • Công suất: 1.0 HP
 • Lưu lượng: 18 Lít/phút
 • Trọng lượng: 10.8 Kg
 • Giá bán:
2.700.000 ₫

HD-30

 • Công suất : 2.0 HP
 • Lưu lượng: 34 Lít/phút
 • Trọng lượng: 13.7 Kg
 • Giá bán:
3.150.000 ₫

HD-36

 • Công suất: 2.0 HP
 • Lưu lượng: 34 Lít/phút
 • Trọng lượng: 14.0 Kg
 • Giá bán:
3.360.000 ₫

AH-C22

 • Công suất : 1.0 HP
 • Lưu lượng: 18 Lít/phút
 • Trọng lượng tịnh: 11.2 Kg
 • Giá bán:
3.360.000 ₫

AH-C26

 • Công suất: 1.0 HP
 • Lưu lượng: 18 Lít/phút
 • Trọng lượng: 11.4 Kg
 • Giá bán:
3.560.000 ₫

AH-C30

 • Công suất: 2.0 HP
 • Lưu lượng: 34 Lít/phút
 • Trọng lượng: 15.0 Kg
 • Giá bán:
4.220.000 ₫

AH-C36

 • Công suất: 2,0 HP
 • Lưu lượng: 34 Lít/phút
 • Trọng lượng: 15.3 Kg
 • Giá bán:
4.430.000 ₫
Máy phun thuốc

HD768-TU

 • Dung tích bình chứa: 25 (Lít)
 • Động cơ: Mitsubishi TU26 - 2 thì
 • Trọng lượng: 9.0 (kg)
 • Giá bán:
Liên hệ

HD768

 • Dung tích bình chứa: 25 (Lít)
 • Công suất: 1.0 HP
 • Động cơ: Hyundai HTU-28, 2 thì
 • Trọng lượng: 9.0 (kg)
 • Giá bán:
Liên hệ
Bình xịt điện

HD-4012

 • Dung tích bình chứa (Lít): 12
 • Lưu lượng (Lít/phút): 4.0
 • Ắc quy: Hyundai 12V - 8AH
 • Giá bán:
1.230.000 ₫

HD-4016

 • Dung tích bình chứa (Lít): 16
 • Lưu lượng (Lít/phút): 4.0
 • Ắc quy: Hyundai 12V - 8AH
 • Giá bán:
1.260.000 ₫

HD-4018

 • Dung tích bình chứa (Lít): 16
 • Lưu lượng (Lít/phút): 4.0
 • Ắc quy: Hyundai 12V - 12AH
 • Giá bán:
1.520.000 ₫

HD-4020

 • Dung tích bình chứa (Lít): 20
 • Lưu lượng (Lít/phút): 4.0
 • Ắc quy: Hyundai 12V - 8AH
 • Giá bán:
1.290.000 ₫

HD-4022

 • Dung tích bình chứa (Lít): 20
 • Lưu lượng (Lít/phút): 4.5
 • Ắc quy: Hyundai 12V-8AH
 • Giá bán:
1.580.000 ₫

HD-6022

 • Dung tích bình chứa (Lít): 20
 • Lưu lượng (Lít/phút): 6.0
 • Ắc quy: Hyundai 12V - 12AH
 • Giá bán:
1.860.000 ₫
Máy phun hạt

HD26-3E

 • Dung tích bình chứa: 26 Lít
 • Kiểu động cơ: 2 thì, 1 xy lanh, làm mát bằng gió
 • Trọng lượng: 11.5 Kg
 • Giá bán:
3.330.000 ₫
Máy cắt cỏ

HTU-28

 • Đường kính pít tông: 34.0 mm
 • Dung tích xi-lanh: 25.4 cc
 • Trọng lượng khô: 7.8 Kg
 • Giá bán:
2.790.000 ₫

HTU-35

 • Đường kính pít tông: 36 mm
 • Dung tích xi-lanh: 32.7 cc
 • Trọng lượng khô: 8.8 Kg
 • Giá bán:
2.930.000 ₫

HTU-55

 • Đường kính pít tông: 44 mm
 • Dung tích xi-lanh: 51.7 cc
 • Trọng lượng khô: 9.85 Kg
 • Giá bán:

3.290.000 ₫

HTU-55K

 • Đường kính pít tông: 44 mm
 • Dung tích xi-lanh: 51.7 cc
 • Trọng lượng khô: 9.85 Kg
 • Giá bán:
Liên hệ

HD-826

 • Đường kính pít tông: 34.0 mm
 • Dung tích xi-lanh: 25.4 cc
 • Trọng lượng khô: 7.0 Kg
 • Giá bán:
2.790.000 ₫

HD-835

 • Đường kính pít tông: 36.0 mm
 • Dung tích xi-lanh: 32.6 cc
 • Trọng lượng khô: 8.0 Kg
 • Giá bán:
2.930.000 ₫

HD-845

 • Đường kính pít tông: 40.0mm
 • Dung tích xi-lanh: 42.7 cc
 • Trọng lượng khô: 8.5 Kg
 • Giá bán:
3.150.000 ₫

HD-841

 • Đường kính pít tông: 40.0mm
 • Dung tích xi-lanh: 40.2 cc
 • Trọng lượng khô: 8.5 Kg
 • Giá bán:
2.980.000 ₫

TB-43AH

 • Đường kính pít tông: 40.0 mm
 • Dung tích xi-lanh: 42.7 cc
 • Trọng lượng khô: 8.7 Kg
 • Giá bán:
5.130.000 ₫
Máy cưa

AH-C38

 • Đường kính pít tông: 39 mm
 • Dung tích xy-lanh: 38 cc
 • Trọng lượng: 5.4 Kg
 • Giá bán:
3.080.000 ₫

AH-C25

 • Đường kính pít tông: 34 mm
 • Dung tích xy-lanh: 25.4 cc
 • Trọng lượng: 3.2 Kg
 • Giá bán:
2.660.000 ₫

AH-C52

 • Đường kính pít tông: 45 mm
 • Dung tích xy-lanh: 52 cc
 • Trọng lượng: 6.6 Kg
 • Giá bán:
2.720.000 ₫

HD-3000

 • Đường kính pít tông: 34 mm
 • Dung tích xy-lanh: 25.4 cc
 • Trọng lượng: 4.0/4.8 Kg
 • Giá bán:
2.500.000 ₫

HD-4110

 • Đường kính pít tông: 41 mm
 • Dung tích xy-lanh: 39.6 cc
 • Trọng lượng: 6.0/6.5 Kg
 • Giá bán:
2.690.000 ₫

HD-4111

 • Đường kính pít tông: 41 mm
 • Dung tích xy-lanh: 39.6 cc
 • Trọng lượng: 6.0/6.5 Kg
 • Giá bán:
2.720.000 ₫

HD-8050

 • Đường kính pít tông: 45 mm
 • Dung tích xi-lanh: 49.3 cc
 • Trọng lượng: 7.0/7.5 Kg
 • Giá bán:
2.830.000 ₫

HD-8520

 • Đường kính pít tông: 45 mm
 • Dung tích xi-lanh: 52 cc
 • Trọng lượng: 7.0/7.5 Kg
 • Giá bán:
Liên hệ