Máy khoan dùng pin

HKP1010

 • Dung lượng pin: 10.8/1.5 V/mAh
 • Đường kính mũi khoan: 10 mm
 • Trọng lượng: 1.05 Kg
 • Giá bán:
1.810.000 ₫

HKP1014

 • Dung lượng pin: 14.4/1.5 V/mAh
 • Đường kính mũi khoan: 10 mm
 • Trọng lượng: 1.34 Kg
 • Giá bán:
2.410.000 ₫

HKP1318

 • Dung lượng pin: 18.0/1.5 V/mAh
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Trọng lượng: 1.74 Kg
 • Giá bán:
2.920.000 ₫
Máy khoan

HKD310

 • Công suất: 500W
 • Đường kính mũi khoan: 10 mm
 • Trọng lượng: 1.43 Kg
 • Giá bán:
640.000 ₫

HKD161

 • Công suất: 800 W
 • Đường kính mũi khoan: 16 mm
 • Trọng lượng: 1.7 Kg
 • Giá bán:
1.170.000 ₫

HKD110

 • Công suất: 450 W
 • Đường kính mũi khoan: 10 mm
 • Trọng lượng: 1.5 Kg
 • Giá bán:
570.000 ₫

HKD106

 • Công suất: 320W
 • Đường kính mũi khoan: 6.5 mm
 • Trọng lượng: 1.0 Kg
 • Giá bán:
550.000 ₫
Máy khuấy sơn

HKS120

 • Công suất: 1.050W
 • Đường kính trộn: 120 mm
 • Đường kính đầu gài: M12
 • Tốc độ không tải: 0-600 r.p.m
 • Trọng lượng: 3.5 Kg
 • Giá bán:
1.190.000 ₫
Máy khoan búa

HKB13B1

 • Công suất: 600W
 • Khả năng khoan bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0-44,600 lần/phút
 • Trọng lượng: 1.9 Kg
 • Giá bán:
1.100.000 ₫

HKB113N

 • Công suất: 650 W
 • Khả năng khoan bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0-43,200 lần/phút
 • Trọng lượng: 1.7 Kg
 • Giá bán:
600.000 ₫

HKB113

 • Công suất: 710W
 • Khả năng khoan bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0-44,800 lần/phút
 • Trọng lượng: 1.95 Kg
 • Giá bán:
660.000 ₫

HKV113

 • Công suất: 710W
 • Khả năng khoan bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0-44,800 lần/phút
 • Trọng lượng: 1.95 Kg
 • Giá bán:
1.150.000 ₫

HKB313

 • Công suất: 1.010W
 • Khả năng khoan bê tông: 16 mm
 • Tốc độ đập: 0-44,800 lần/phút
 • Trọng lượng: 2.2 Kg
 • Giá bán:
790.000 ₫

HKB213

 • Công suất: 810W
 • Khả năng khoan bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0-44,800 lần/phút
 • Trọng lượng: 2.1 Kg
 • Giá bán:
750.000 ₫

HKB110

 • Công suất: 400 W
 • Khả năng khoan bê tông: 13 mm
 • Tốc độ đập: 0-51,200 lần/phút
 • Trọng lượng: 1.4 Kg
 • Giá bán:
600.000 ₫
Máy khoan đa năng

HDN2-26

 • Công suất: 800W
 • Lực đập: 3.2J
 • Khả năng khoan bê tông: 26 mm
 • Tốc độ đập: 0-4,700 lần/phút
 • Trọng lượng: 3.3 Kg
 • Giá bán:
1.650.000 ₫
Máy khoan đục

HDK38

 • Công suất: 1.000W
 • Đường kính mũi khoan: 17 mm
 • Đường kính mũi đục: 38 mm
 • Lực đập: 9.0J
 • Tốc độ đập: 4,300 lần/phút
 • Tốc độ không tải: 400 vòng/phút
 • Trọng lượng: 9.2 Kg
 • Giá bán:
2.800.000 ₫

HDK26

 • Công suất: 1.050W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Đường kính mũi đục: 26 mm
 • Lực đập: 4.5 J
 • Tốc độ đập: 4,000 lần/phút
 • Tốc độ không tải: 1,000 vòng/phút
 • Trọng lượng: 4.5 Kg
 • Giá bán:
1.580.000 ₫

HDK32

 • Công suất: 1.500W
 • Đường kính mũi khoan: 13 mm
 • Đường kính mũi đục: 32 mm
 • Lực đập: 5.5 J
 • Tốc độ đập: 4,200 lần/phút
 • Tốc độ không tải: 950 vòng/phút
 • Trọng lượng: 5.0 Kg
 • Giá bán:
2.000.000 ₫
Máy đục bê tông

HMD65

 • Công suất: 1.240W
 • Mũi đục lục giác: 30 mm
 • Lực đập: 45 J
 • Tốc độ đập: 1,900 lần/phút
 • Trọng lượng: 15.0 Kg
 • Giá bán:
4.400.000 ₫

HMD68

 • Công suất: 1.700W
 • Mũi đục lục giác: 30 mm
 • Lực đập: 60 J
 • Tốc độ đập: 1,900 lần/phút
 • Trọng lượng: 15.5 Kg
 • Giá bán:
5.000.000 ₫

HMD0840

 • Công suất: 1.100W
 • Mũi đục lục giác: 17 mm
 • Lực đập: 9.0 J
 • Tốc độ đập: 3,200 lần/phút
 • Trọng lượng: 6.0 Kg
 • Giá bán:
2.650.000 ₫
Máy cắt sắt

HCS355

 • Công suất: 2.400W
 • Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
 • Tốc độ không tải: 3,800 r.p.m
 • Trọng lượng: 18.4 Kg
 • Giá bán:
2.650.000 ₫

HCS355S

 • Công suất: 2.400W
 • Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
 • Tốc độ không tải: 3,900 r.p.m
 • Trọng lượng: 18.3 Kg
 • Giá bán:
2.800.000 ₫

HCS355P

 • Công suất: 2.400W
 • Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
 • Tốc độ không tải: 3,900 r.p.m
 • Trọng lượng: 18.4 Kg
 • Giá bán:
3.050.000 ₫
Máy cắt đá

HCG110

 • Công suất: 1.400W
 • Đường kính lưỡi cắt: 110 mm
 • Khả năng cắt thẳng 0°: 34 mm
 • Tốc độ không tải: 13,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 3.1 Kg
 • Giá bán:
1.100.000 ₫

HCG110N

 • Công suất: 1.400W
 • Đường kính lưỡi cắt: 110 mm
 • Khả năng cắt thẳng 0°: 34 mm
 • Khả năng cắt nghiêng 45°: 21 mm
 • Tốc độ không tải: 13,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 3.25 Kg
 • Giá bán:
1.150.000 ₫
Máy mài góc

HMG1001N

 • Công suất: 750W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 1.9 Kg
 • Giá bán:
580.000 ₫

HMG1001B

 • Công suất: 650W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 2.2 Kg
 • Giá bán:
590.000 ₫

HMG1001A

 • Công suất: 750W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 1.7 Kg
 • Giá bán:
620.000 ₫

HMG1002

 • Công suất: 720W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 10,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 1.9 Kg
 • Giá bán:
750.000 ₫

HMG1003

 • Công suất: 950W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 1.8 Kg
 • Giá bán:
750.000 ₫

HMG1004

 • Công suất: 750W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 2.0 Kg
 • Giá bán lẻ đề xuất:
630.000 ₫

HMG1005

 • Công suất: 750W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 2.0 Kg
 • Giá bán:
590.000 ₫

HMG1006

 • Công suất: 710W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 2.1 Kg
 • Giá bán:
670.000 ₫

HMG1007

 • Công suất: 750W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 2.2 Kg
 • Giá bán:
670.000 ₫

HMG1008

 • Công suất: 1100W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 11,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 2.15 Kg
 • Giá bán:
830.000 ₫

HMG1009

 • Công suất: 850W
 • Đường kính đĩa mài: 100 mm
 • Tốc độ không tải: 10,200 vòng/phút
 • Trọng lượng: 2.0 Kg
 • Giá bán:
780.000 ₫

HMG1252

 • Công suất: 1100W
 • Đường kính đĩa mài: 125 mm
 • Tốc độ không tải: 10,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 2.11 Kg
 • Giá bán:
850.000 ₫

HMG150

 • Công suất: 1.150W
 • Đường kính đĩa mài: 150 mm
 • Tốc độ không tải: 7,500 r.p.m
 • Trọng lượng: 3.3 Kg
 • Giá bán:
1.070.000 ₫

HMG180

 • Công suất: 1.600W
 • Đường kính đĩa mài: 180 mm
 • Tốc độ không tải: 7,600 r.p.m
 • Trọng lượng: 4.05 Kg
 • Giá bán:
1.380.000 ₫

HMG230

 • Công suất: 2.200W
 • Đường kính đĩa mài: 230 mm
 • Tốc độ không tải: 5,800 r.p.m
 • Trọng lượng: 6.4 Kg
 • Giá bán:
1.690.000 ₫
Máy đánh bóng

HMB180

 • Công suất:1.200W
 • Đường kính đĩa ráp: 180 mm
 • Tốc độ không tải: 0-3,200 vòng/phút
 • Trọng lượng: 3.2 Kg
 • Giá bán:
1.420.000 ₫
Máy mài khuôn

HMK910

 • Công suất: 400W
 • Chấu bóp: 6 mm
 • Tốc độ không tải: 10.000-26.000 r.p.m
 • Trọng lượng: 1.9 Kg
 • Giá bán:
850.000 ₫
Máy chà nhám

HCN1061

 • Công suất: 1.200W
 • Kích thước dây curoa:100x610 mm
 • Tốc độ dây curoa:480 m/phút
 • Trọng lượng: 6.0 Kg
 • Giá bán:
2.260.000 ₫

HCN230

 • Công suất: 230W
 • Kích thước đế nhám:112x101  mm
 • Kích thước giấy nhám: 115x140 mm
 • Tốc độ rung: 14,000 lần/phút
 • Trọng lượng: 1.3 Kg
 • Giá bán:
680.000 ₫

HCN0918

 • Công suất: 320W
 • Kích thước đế nhám: 93x185  mm
 • Kích thước giấy nhám: 93x228 mm
 • Tốc độ rung: 14,000 lần/phút
 • Trọng lượng: 1.6 Kg
 • Giá bán:
700.000 ₫
Máy cưa đa góc

HCA255

 • Công suất: 1.800W
 • Đường kính lưỡi cắt (mm): 255 mm
 • Khả năng cắt thẳng 0°: 70x130 mm
 • Khả năng cắt nghiêng 45°: 70x90 mm
 • Tốc độ không tải: 5,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 10.0 Kg
 • Giá bán:
3.850.000 ₫

HCA255-T

 • Công suất: 1.900W
 • Đường kính lưỡi cắt (mm): 255 mm
 • Khả năng cắt thẳng 0°: 72x300 mm
 • Khả năng cắt nghiêng 45°: 40x300 mm
 • Tốc độ không tải: 4,800 r.p.m
 • Trọng lượng: 13.0 Kg
 • Giá bán:
4.250.000 ₫
Máy cưa đĩa

HCD186

 • Công suất: 1.450W
 • Đường kính lưỡi cắt: 185 mm
 • Khả năng cắt thẳng 0°: 64 mm
 • Khả năng cắt nghiêng 45°: 40 mm
 • Trọng lượng: 4.65 Kg
 • Giá bán:
1.520.000 ₫

HCD235

 • Công suất: 2.100W
 • Đường kính lưỡi cắt: 235 mm
 • Khả năng cắt thẳng 90°: 85 mm
 • Khả năng cắt nghiêng 45°: 52 mm
 • Trọng lượng: 7.6 Kg
 • Giá bán:
2.080.000 ₫

HCD238

 • Công suất: 2.030W
 • Đường kính lưỡi cắt: 235 mm
 • Khả năng cắt thẳng 0°: 84 mm
 • Khả năng cắt nghiêng 45°: 52 mm
 • Trọng lượng: 7.15 Kg
 • Giá bán:
2.080.000 ₫
Máy cưa lọng

HCL726

 • Công suất: 710W
 • Độ xọc: 26 mm
 • Nhịp cắt: 0-3,000 lần/phút
 • Trọng lượng: 3.3 Kg
 • Giá bán:
1.580.000 ₫
Máy bào điện

HBD821N

 • Công suất: 560W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 1 mm
 • Tốc độ không tải: 16,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 2.7 Kg
 • Giá bán:
1.100.000 ₫

HBD822

 • Công suất: 650W
 • Bề rộng đường bào: 82 mm
 • Độ sâu đường bào: 2 mm
 • Tốc độ không tải: 16,500 r.p.m
 • Trọng lượng: 3.4 Kg
 • Giá bán:
1.280.000 ₫

HBD902

 • Công suất: 1.020W
 • Bề rộng đường bào: 90 mm
 • Độ sâu đường bào: 2 mm
 • Tốc độ không tải: 16,500 r.p.m
 • Trọng lượng: 4.3 Kg
 • Giá bán:
1.580.000 ₫
Máy phay gỗ

HPG1912

 • Công suất: 1.950W
 • Chấu bóp: 12 mm (1/2'')
 • Phay sâu: 0-70 mm
 • Tốc độ không tải: 600-23,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 5.4 Kg
 • Giá bán:
2.000.000 ₫

HPG1512

 • Công suất: 1.500W
 • Chấu bóp: 12 mm (1/2'')
 • Phay sâu: 0-65 mm
 • Tốc độ không tải: 23,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 5.2 Kg
 • Giá bán:
1.660.000 ₫

HPG1812

 • Công suất: 1.800W
 • Chấu bóp: 12 mm (1/2'')
 • Phay sâu: 0-60 mm
 • Đường kính đế: 160 mm
 • Tốc độ không tải: 9,000-23,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 5.5 Kg
 • Giá bán:
1.790.000 ₫
Máy đánh cạnh

HPG506

 • Công suất : 500 W
 • Chấu bóp: 6 mm (1/4'')
 • Tốc độ không tải: 32,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 2.0 Kg
 • Giá bán:
880.000 ₫
Máy thổi nhiệt

HTN600

 • Công suất: 1.800W
 • Nhiệt độ: 300/600°C
 • Lưu lượng: 240/450 L/phút
 • Trọng lượng: 0.83 Kg
 • Giá bán:
448.000 ₫
Máy thổi gió

HTG650

 • Công suất: 650W
 • Lưu lượng: 3.0 m³/phút
 • Tốc độ không tải: 6,000-16,000 r.p.m
 • Trọng lượng: 1.65 Kg
 • Giá bán:
658.000 ₫
Máy cân mực Laser

HTX5-50

 • Tia Laser: Màu đỏ 531-533Nm, 10mW
 • Phạm vi làm việc với tia: 0-10m
 • Sai số: +/- 0.2mm/m
 • Khả năng cân mực: +/- 3°
 • Bộ nguồn: 3 x AA LR6 1.5 V
 • Trọng lượng: 2.5 Kg
 • Giá bán:
3.850.000 ₫

HTD5-15

 • Tia Laser: 635-650Nm, 20mW
 • Phạm vi làm việc với tia: 0-10 m
 • Phạm vi làm việc với điểm: 0-15 m
 • Sai số: +/- 0.2mm/m
 • Khả năng cân mực: +/-3°
 • Bộ nguồn: 3 x AA LR6 1.5 V
 • Trọng lượng: 2.2 Kg
 • Giá bán:
2.080.000 ₫

TS-505D

 • Tia Laser: Màu đỏ 635-650Nm, <1mW
 • Phạm vi làm việc với tia: 0-10m
 • Sai số: +/- 0.2mm/m
 • Khả năng cân mực: +/- 0.3°
 • Bộ nguồn: Pin AA; sạc trực tiếp
 • Trọng lượng: 0.8 Kg
 • Giá bán:
1.800.000 ₫

TS-510X

 • Tia Laser: Màu xanh 532-650Nm, <1mW
 • Phạm vi làm việc với tia: 0-20m
 • Sai số: +/- 0.2mm/m
 • Khả năng cân mực: +/- 0.3°
 • Bộ nguồn: Pin Li-ion; Pin AA; sạc trực tiếp
 • Trọng lượng: 0.8 Kg
 • Giá bán:
3.350.000 ₫
Máy cưa điện

HCX405

 • Công suất: 1.500W
 • Tốc độ xích: 400 m/phút
 • Chiều dài lam: 405 mm (16'')
 • Trọng lượng: 5.5 Kg
 • Giá bán:
2.080.000 ₫

HCX500

 • Công suất: 2.200W
 • Tốc độ xích: 800 m/phút
 • Chiều dài lam: 450 mm (18'')
 • Trọng lượng: 6.2 Kg
 • Giá bán:
2.400.000 ₫
Máy bắt vít

HBV2030

 • Dung lượng pin: 600mAh
 • Momen xoắn cực đại: 4 N.m
 • Trọng lượng: 0.5 Kg
 • Giá bán:
470.000 ₫
Đá mài
Đá cắt
Đá cắt cho máy cắt sắt

355x3x25.4mm

 • Giá bán:
57.000 ₫
Lưỡi cưa gỗ